huấn luyện chó, trường huấn luyện chó, trung tâm huấn luyện chó

Xuất bầy Becgie con thuần chủng, chó được hai tháng tuổi, ăn khỏe, cân nặng khoảng...
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHÓ NGHIỆP VỤ CẢNH KHUYỂN. Xuất bán chó becgie đức...
Là giống chó rất đẹp, cân đối và rất mạnh mẽ. Bộ lông thường có màu đen...
Chó nổi bật
slide slide slide slide slide slide slide