huan luyen cho, truong huan luyen cho, truong tam huan luyen cho, trai huan luyen cho, huan luyen cho nghiep vu.

Xuất bầy Becgie con thuần chủng, chó được hai tháng tuổi, ăn khỏe, cân nặng khoảng...
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHÓ NGHIỆP VỤ CẢNH KHUYỂN. Xuất bán chó becgie đức...
Là giống chó rất đẹp, cân đối và rất mạnh mẽ. Bộ lông thường có màu đen...
Chó nổi bật
slide slide slide slide slide slide slide